top of page
Tappeti Orientali 2: Testo

N.26086

N. 8028

N. 1468/26

Karaje Persia

Nain misto seta

Shirvan Caucaso vecchia manifattura

Cm 189.149

€ 2000,00

SCONTO 60%

€ 600,00

cm. 200.142

€ 2500,00

SCONTO 50%

€ 1250,00

cm 204.133

€ 3140,00

SCONTO 50%

€ 1570,00

N. 1736

N. 7037

N. 32095

Sarough Persia

cm 217.135

€ 2500,00

SCONTO 60%

€ 1000,00

Srinagar Seta India

cm 173.123

€ 1500,00

SCONTO 60%

€ 600,00

Tabriz 60R Persia

cm 200.150

€ 7200,00

SCONTO 50%

€ 3600,00

Tappeti Orientali 2: Prodotti

N 8147

Qum Persia

cm 217.147

€ 3000,00

SCONTO 70%

€ 900,00

 N. 7635

Kaskuli Persia

cm 192.152

€ 1800,00

SCONTO 50%

€ 900,00

N.7050

Qum Persia

cm 200.134

€ 2500,00

SCONTO 70%

€ 750,00

N. 6757

Tullu Anatoloia

cm 150.110

€ 600,00

SCONTO 50%

€ 300,00

N. 8178

Pakistan moder design

cm 138.109

€ 1200.00

SCONTO 70%

€ 360,00

N. 2645

Qum Kork Persia

cm 160.100

€ 1300,00

SCONTO 50%

€ 650,00

Tappeti Orientali 2: Prodotti
Tappeti Orientali 2: Testo
bottom of page